Współrzędne geograficzne mariny: 53.583 N, 14.46 E

Marina Kamień Pomorski

ciekawe informacje

Regaty Winogronowe 7.10.2017

Zawiadomienie o regatach

 • Zapraszamy do udziału w Regatach Winogronowych w dniu 7 października 2017 roku na akwenie Zalewu Kamieńskiego organizowanych przez Stowarzyszenie Jacht Klub Kamień Pomorski, Al. Mistrzów Żeglarstwa 2, 72-400 Kamień Pomorski przy wespół udziale partnerów: Gminy Kamień Pomorski, Mariny Kamień Pomorski,. Kontakt za pośrednictwem Marka Świderskiego, marek@jkkp.pl, tel. 534 111 756

 

  1.  
 • Przepisy
  1. Regaty przeprowadzone będą zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa 2017-2020
  2. Obowiązywać będą przepisy klas regatowych OPEN
 • Prawa medialne

 

Uczestnicy, armatorzy i ich goście dają organizatorowi prawo i wyrażają zgodę na fotografowanie i filmowanie osób i jachtów w czasie imprezy oraz na publikowanie i nadawanie tych materiałów we wszystkich mediach w celach wydawniczych lub reklamowych.

 

  1. Uczestnictwo
   1. Regaty przeznaczone są dla jachtów zdolnych do żeglugi na akwenie regatowym.
   2. W regatach uczestniczyć mogą jachty nieposiadające świadectw pomiarowych.
   3. Liczba jachtów biorących udział w regatach ograniczona jest do 50 jednostek. Kolejność zgłoszeń decyduje o starcie w Regatach.
 • Klasyfikacja jachtów będzie utworzona w następujących grupach:

 

6.1. OPEN I do 8m

6.2. OPEN II od 8m do 9m

6.3. OPEN III powyżej 9 m

6.4. Klasy regatowe zostaną utworzone po zgłoszeniu się minimum trzech jachtów.

6.5. Podział na grupy dokonany będzie po zamknieciu listy zgłoszeń.

 

 • Grupy klasyfikacji i trasy

 

7.1. Planowane wyścigi przedstawione będą na odprawie sterników po za mknięciu zgłoszeń.

7.2. Regaty uznane będą za rozegrane, gdy odbędzie się przynajmniej jeden z wyścigów.

 

  1. Akwen regat
  2. Akwen regat na którym będzie znajdować się linia startu i mety położony jest przy kamieńskim molo.
  3. Instrukcja Żeglugi przedstawioną będzie dniu 7 października w biurze regat o godzinie 11.00.
 • Wyścigi

 

Planowane jest rozegranie trzech wyścigów. Sygnał startowy do ostatniego wyścigu nie może być później niż o godzinie 17.00

 

 

 1. Program Regat Winogronowych
7 października 9.00 -10.30 Zgłoszenia do regat Biuro regat, Marina Kamień Pomorski
11.00 Odprawa sterników Marina Kamień Pomorski
12.00 Start do pierwszego wyścigu Zalew Kamieński
13.00 Planowany star do drugiego wyścigu Zalew Kamieński
14.00 Planowany start do trzeciego wyścigu Zalew Kamieński
16.00 Ceremonia zakończenia regat i grill Wędzarnia Smażalnia ZUBOWICZ
 • Udział w regatach        dla 30zł od jachtu oraz 30 zł od każdego członka załogi

 

 1. 11.1. Udział w regatach wymaga wpłacenia wpisowego, które nie podlega zwrotowi i wynosi

11.4. Opłata wpisowego uprawnia do:

  • Darmowego postoju w Marinie Kamień Pomorski z dostępem do mediów i sanitariatów w dniach 07.10 do 08.10.2017
 • Udział w Grill Party po zakończeniu regat w dniu 07.10.2017

 

 •  
 • Rejestracja

 

  1. Kapitan jachtu powinien zgłosić się do Biura Regat w Marinie Kamień Pomorski
  2.    w dniu 8 października do godzinach od 9.00 do 10:30 przedstawiając dokumenty:
 • Wypełniony i podpisany formularz przyjęcia odpowiedzialności wraz z potwierdzeniem rejestracji otrzymany od Organizatora.
 • Aktualną listę załogi

12.2. Można dokonać zmian i uzupełnienia danych poprzez dostarczenie nowego formularza

zawierającego zmiany.

12.3. Zwiększenie liczby załogi ponad deklarowaną w zgłoszeniu rejestracyjnym związane

jest z koniecznością dopłaty wpisowego w ilości odpowiadającej zmianie.

 

  1. Komunikacja na kanale 72 UKF w strefie akwenu regatowego służy Komisji Regatowej i uczestnikom regat tylko i wyłącznie w sprawach organizacyjnych. Organizator wprowadza obowiązek nasłuchu na tym kanale podczas wyścigów.
 • Nagrody14.2. Pamiątkowe certyfikaty za udział w Regatach otrzymają wszystkie jachty.

 

 1. 14.1. Nagrody w grupach otrzymają jachty klasyfikowane od I do III miejsca.

14.3. Rodzaj nagród zostanie podany w osobnym komunikacie Organizatora.

14.4. Zwycięzcy poszczególnych grup otrzymują po skrzynce winogron.

 

 • Zastrzeżenie odpowiedzialności i ubezpieczenia

 

15.1. Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własne ryzyko i odpowiedzialność.

15.2. Organizator, sponsorzy, ani jakakolwiek inna strona związana z organizowaniem regat

Winogronowych nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty, uszkodzenia, utratę zdrowia lub

utrudnienia dotyczące osób lub rzeczy, zarówno na lądzie jak i na wodzie, będące

konsekwencją udziału w imprezie. Armator lub jego przedstawiciel wyraża zgodę na te

warunki, wypełniając  i podpisując formularz zgłoszeniowy.

15.3. Jacht biorący udział w Regatach musi posiadać ważne ubezpieczenie OC.

Leave a Reply