Współrzędne geograficzne mariny: 53.583 N, 14.46 E

Przebudowa portu rybackiego wraz z drogą dojazdową do obiektów rybackich położonych w Kamieniu Pomorskim przy ul. Wilków Morskich

Informacja o unieważnieniu postępowania

POBIERZ PDF

Zestawienie ofert przetargu nieograniczonego

POBIERZ PDF

Ogłoszenie

POBIERZ PDF

Specyfikacje istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

POBIERZ PDF

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

POBIERZ PDF

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2

POBIERZ PDF

Modyfikacja SIWZ nr 1

POBIERZ PDF

Modyfikacja SIWZ nr 2

POBIERZ PDF

Odpowiedzi na pytania wykonawców nr 1

POBIERZ PDF

Odpowiedzi na pytania wykonawców nr 2

POBIERZ PDF

Odpowiedzi na pytania wykonawców nr 3

POBIERZ PDF

Odpowiedzi na pytania wykonawców nr 4

POBIERZ PDF

Załącznik nr 1 - formularz oferty

POBIERZ PDF

Załącznik nr 2 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

POBIERZ PDF

Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnieniu warunków

POBIERZ PDF

Załącznik nr 4 - wzór umowy

POBIERZ PDF

Załącznik nr 5 - zobowiązanie o oddaniu zasobów

POBIERZ PDF

Załącznik nr 6 - PFU

POBIERZ PDF

Załącznik nr 7 - decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych

POBIERZ PDF

Załącznik nr 8 - decyzja o lokalizacji inwestycji

POBIERZ PDF

Opublikowano dnia 12 czerwca 2020 roku, godz. 11:53