Współrzędne geograficzne mariny: 53.583 N, 14.46 E

Podejście do portu

Wskazówki nawigacyjne

Etapy podejścia do Kamienia Pomorskiego

1. Po osiągnięciu pławy K – 2 53°59,1’N 14°4510’E kierować się na SE. Utrzymywać kurs
    na widoczną wieżę kościoła. 

2. Wejście do mariny od E od strony kładki pieszej przez Zatokę Karpinka.

3. Po południowej stronie mariny molo miejskie zamykające od E przystań portu UM

4. Ok 1 KM na S wejście do przystani technicznej (części mariny miejskiej)

5. Dalej na S w trzcinach wejście do prywatnej mariny wędkarskiej klubu Okoń

 

53.583 N, 14.46 E

Szczegóły dojazdu

14