Współrzędne geograficzne mariny: 53.583 N, 14.46 E

Ogłoszenia

✅Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Przebudowa portu rybackiego wraz z drogą dojazdową do obiektów rybackich położonych w Kamieniu Pomorskim przy ul. Wilków Morskich (Ogłoszono 2020-10-26)

Ogłoszenie nr 600688-N-2020 z dnia 2020-10-26 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak Wszelka dokumentacja...
Learn More

🔴Ogłoszenie o zamówieniu – Przebudowa portu rybackiego wraz z drogą dojazdową do obiektów rybackich położonych w Kamieniu Pomorskim przy ul. Wilków Morskich (postępowanie unieważniono)

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o zamówieniu dot. przebudowy portu rybackiego wraz z drogą dojazdową do obiektów rybackich położonych w Kamieniu Pomorskim przy ul. Wilków Morskich. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane Zamieszczanie...
Learn More