Współrzędne geograficzne mariny: 53.583 N, 14.46 E

Marina Kamień Pomorski

ciekawe informacje

✅Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Przebudowa portu rybackiego wraz z drogą dojazdową do obiektów rybackich położonych w Kamieniu Pomorskim przy ul. Wilków Morskich (Ogłoszono 2020-10-26)

Ogłoszenie nr 600688-N-2020 z dnia 2020-10-26 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

Wszelka dokumentacja dot. wyżej wymienionego ogłoszenia znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznych, pod właściwym adresem: https://www.e-bip.org.pl/marinakp/26371

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Leave a Reply